Publikácie

Čo sa podarilo

Kolektív autorov

Program integrácie Rómov

Kolektív autorov

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 35
Rok vydania: 1. vydanie, 2006

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo

Už viac ako desať rokov prichádza americká nezisková organizácia Partners for Democratic Change („Partners“) so svojou sieťou centier („centrá“) v strednej a východnej Európe s úspešnými modelmi integrácie Rómov na miestnej úrovni. Tieto programy poskytli zaškolenie rómskym lídrom, vytvorili udržateľné komunitné štruktúry na podporu etnického zmierovania a pomohli rozšíriť prístup Rómov k sociálnym službám. To všetko poslúžilo ako základ pre dlhodobé snahy o integráciu.

V roku 2003 spustila organizácia Partners – v spolupráci s centrami Partners-Czech, Partners-Hungary a PDCS – v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku Program integrácie Rómov financovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID) sumou 2,8 mil. USD. Tento komplexný program čerpal z predchádzajúcich skúseností organizácie Partners a slúži ako vzor pre integračné snahy Rómov v Európe vďaka významným výsledkom série iniciatív v deviatich vybraných lokalitách v troch cieľových krajinách a v celom regióne. Organizácia Partners vyjadruje nádej, že okrem trvalo udržateľných iniciatív zanechá Program integrácie Rómov svoj dopad aj v podobe tohto modelu.

S cieľom prezentovať výsledky Programu integrácie Rómov zozbierala organizácia Partners príklady projektového úspechu v tejto brožúre. Každý text je štúdiou konkrétnej súčasti programu. Spolu predstavujú najlepšie príklady z tohto rozsiahleho a rôznorodého projektu. Táto brožúra je určená neziskovým organizáciám, donorom, médiam a ďalším, ktorí pracujú s Rómami na miestnej, národnej či medzinárodnej úrovni. Organizácia Partners verí, že brožúra bude motivovať donorov, vlády a ďalšie organizácie, aby podporili iniciatívy integrácie Rómov a aby využili Program integrácie Rómov ako model pre prácu v regióne v budúcnosti.