About us

PROJECTS
Korina Mitrová

Korina Mitrová

Stážistka

tel.: +421 2 5292 5016
mail: korina.mitrova@pdcs.sk

Stručná biografia

Je čerstvou absolventkou bakalárskeho štúdia psychológie a antropológie na University College London. Vo svojej bakalárskej práci sa venovala problematike spoluúčasti občanov na plánovaní a spravovaní Londýna v kontexte agendy Smart City London 2020. Záujem o stav a rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku ju doviedol na stáž v PDCS.