Vzdelávanie

Vzdelávanie pre neziskovky

Využite výnimočnú príležitosť na svoj rast. V mesiaci máj sme pre vás pripravili viacero príležitostí na vlastný rozvoj alebo rozvoj vašej organizácie za veľmi výhodných podmienok. Kurzy sú určené pre pracovníkov neziskových organizácií, ale môžu sa ich zúčastniť aj dobrovoľníci, členovia MVO, pracovníci verejnej správy, samosprávy a školstva, ktorí spolupracujú s neziskovými organizáciami alebo pôsobia na programoch venujúcich sa rozvoju občianskej spoločnosti.


 • Zdieľajte s okolím

  • 03.05.2023 / 3 minúty čítania / prečítané 814x

Pripravili sme pre vás kurzy na tieto témy:

(pozn. kurzy boli realizované v mesiaci máj)

Prezenčný kurz: STORYTELLING AKO NÁSTROJ HODNOTOVEJ KOMUNIKÁCIE A PRESADZOVANIA SPOLOČENSKEJ ZMENY - REALIZOVANÉ

Kedy: 25. máj od 9:00 do 17:00 v Bratislave (Evanjelická diakónia, Palisády 16)

Lektorka: Ľubica Stanek

Viete, ako vyrozprávať silný príbeh? Poznáte základy využívania príbehov v komunikácii? Ako môžu príbehy komunikovať hodnoty vašej organizácie alebo vaše vlastné? Na čom stavajú príbehy, ktoré dokážu podnietiť, alebo podporiť spoločenskú zmenu? Môže sa hodnota alebo organizácia stať hlavnou postavou vášho príbehu? 

Kurz Storytelling ponúka možnosť spoznať základy rozprávania príbehov. Hovoriť budeme o tom, ako vytvoriť základnú DNA vášho príbehu, takzvaný logline, podľa čoho zvoliť “hlavnú postavu” a aké stratégie rozprávania podporujú pútavosť a záujem čitateľa.

Prezentované prístupy budeme skúšať priamo na tréningu. Aplikovať ich môžete pri tvorbe dlhšieho príbehu pri príprave komunikačnej kampane alebo vo formátoch blogu, statusu či podcastu.

Účastníci a účastníčky získajú podnety na ďalší rozvoj a spätnú väzbu.

Prezenčný kurz: NARATÍVY A KONTRANARATÍVY V NEISTÝCH ČASOCH - REALIZOVANÉ

Kedy: 26. máj od 9:00 do 17:00 v Bratislave (Evanjelická diakónia, Palisády 16)

Lektorka: Ľubica Stanek

V kontexte dezinformácií a hoaxov sa veľa hovorí o naratívoch a ich vplyve na spoločnosť. Viete ich pomenovať a vytvárať efektívne kontranaratívy? V kurze sa pozrieme na to, prečo naratívy fungujú a o aké základné ľudské potreby sa opierajú. Pomenujeme tie naratívy, ktoré nám vytvárajú bariéry v našej práci a pri dosahovaní našich cieľov. V druhej časti nájdeme kontranaratívy, ktoré nám môžu pomôcť a zvýšiť efektívnosť našej práce. Poviem si o tom, ako ich budovať a ako ich  pretaviť do príbehov.

Kurz ponúka pohľad na to, čo naratívy sú, ako ich môžeme definovať a prečo fungujú. V druhej časti sa zameriame na špecifiká vytvárania kontranaratívov a veľmi konkrétne odporúčania o tom, čo pri ich budovaní využívať. 

Hádam najdôležitejším prístupom pri práci s kontranaratívmi je “do no harm”, teda prístup, ktorý dbá na to, aby sme nespôsobili neúmyselnú škodu ľuďom, organizáciám alebo zobrazovaniu témy, na ktorej nám záleží. Na čo brať ohľad, aby sme takúto neúmyslenú škodu nespôsobili? Ako vytvorené kontranaratívy využívať v komunikácii? Účastníci a účastníčky budú mať príležitosť pracovať na vlastných tematických príkladoch a zadaniach.  

Každý účastník bude mať príležitosť uvažovať o kontranaratívoch a ich využití vo svojej vlastnej praxi. Odíde s nápadmi a porozumením základných komunikačných stratégií pre ich bezpečné využitie. 

ONLINE kurz: ODOLNOSŤ V NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII - AKO PRUŽNE ZVLÁDAŤ AJ NEOČAKÁVANÉ ZMENY - REALIZOVANÉ

Kedy: 30. - 31. máj od 12:30 do 17:30 ONLINE cez ZOOM

Lektori: Peter Guštafík a Ľubica Stanek

24 miest na prezenčnom tréningu Odolnosť v neziskovej organizácii - ako pružne zvládať aj neočakávané zmeny je už obsadených. Vychádzame však v ústrety tým, ktorí nemôžu, alebo nechcú cestovať do Bratislavy a zaraďujeme tento tréning v online podobe v trvaní 2 popoludní koncom mája.

Ak pracujete v občianskom združení či nadácii, tak sami vidíte, že každá takáto organizácia čelí vlastným výzvam. Vzťahy s cieľovými skupinami, s donormi aj so štátom sú komplexné. Posledné roky ukázali, aké náročné je ich riadiť v nestálom prostredí poznačenom pandémiou a vojnovým konfliktom. Navyše, prichádzajúce výzvy spôsobené klimatickou zmenou, politickou polarizáciou a rýchlym nástupom umelej inteligencie si vyžadujú skôr flexibilitu než jednoznačné postupy. 

Na tomto online tréningu preskúmame, ako pracovať s odolnosťou - rezilienciou. Ako interpretovať zmeny prostredia, zorientovať sa v nových podmienkach, vyhodnotiť riziká a nastaviť procesy tak, aby si organizácia zachovala akcieschopnosť a samostatnosť rozhodovania. Pozrieme sa na scenáre možného vývoja v oblasti fundraisingu, komunikácie a budovania sietí.

Prostredníctvom príkladov a diskusie si ukážeme, ako rozlíšiť priamočiare problémy od zložitých a ako k nim pristupovať odlišne. Zameriame sa na ochranu jadra organizácie a inovovanie programov. Účastníci si odnesú konkrétne tipy, ako uplatniť koncept odolnosti vo svojej organizácii a ako nestratiť zo zreteľa poslanie.


Organizačné informácie

PRIHLÁŠKA NA KURZY

Registračný poplatok za kurz je 20 EUR. Táto výhodná cena je možná vďaka podpore z projektu. V cene registračného poplatku je zahrnuté aj ubytovanie, strava a cestovné pre účastníkov zo vzdialenejších miest a obcí.

Počet miest je limitovaný! Zúčastniť sa môžete viacerí z jednej organizácie (pokiaľ to kapacita kurzu dovolí) a môžete sa prihlásiť aj na viacero kurzov súčasne

Po vyplnení prihlášky vás bude kontaktovať Lucia Kalmárová (lucia@pdcs.sk), ktorá vám prihlášku potvrdí, zodpovie vám prípadné otázky a napíše vám všetky organizačné pokyny vrátane miesta konania kurzov/ registračného linku na zoom. 


Aktivita je súčasťou projektu Občianska spoločnosť v post-covidovej dobe: scenáre vývoja a príprava na nový normál podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016