Vzdelávanie

Pozvánka na online kurz: Pozitívne naratívy v kampaniach

Príprava kampaní je náročná. Zdá sa, že niektoré skupiny majú navrch v pretláčaní vlastných naratívov, napriek tomu, že sú často nepravdivé či klamlivé, no hrajúce so strachom a obavami, ktoré na niektoré časti populácie skvele fungujú. Odpoveďou občianskej spoločnosti je často overovanie faktov či protiargumenty, ale tieto metódy často zlyhávajú. Čo nám teda zostáva? Ako využiť pozitívne emócie a pozitívne naratívy ako efektívny boj proti naratívom založeným na šírení strachu a nenávisti?


 • Zdieľajte s okolím

  • Adela Tihláriková

   Adela Tihláriková

   24.09.2020 / 2 minúty čítania / prečítané 2330x

Na tomto tréningu si budete môcť vyskúšať prípravu vlastnej kampane s pozitívnymi príbehmi, ktoré majú skutočný dopad. Budeme sa rozprávať o teórii príbehu či mapovaní publika a o tom, ako pomocou nich vytvoriť alternatívne naratívy, ktoré nehrajú podľa pravidiel nastolovaných šíríteľmi dezinformácií, ale ktoré nám naopak umožnia získať prevahu využítím sily pozitívnych emócií.

Program tréningu zahŕňa:

 • Diskusie o kampaniach, vlastných i cudzích
 • Mapovanie cieľovej skupiny a práca s hypertargetingovým nástrojom
 • Strorytelling – ako využiť silu príbehu v extrémne rýchlom online svete
 • Sila emócie v kampani, persuázia
 • Práca na vlastnej kampani pomocou nástroja „kampaň kanvas“

Celý kurz bude realizovaný v troch online stretnutiach trvajúcich štyri hodiny (vrátane prestávok) a je určený primárne organizáciám občianskej spoločnosti zo Slovenska a Česka, ale aj individuálnym aktivistom, ktorí pracujú s kampaňami.

Jazyk kurzu: Slovenský

Lektorky: Adela Tihláriková, Zuza Fialová


Prihlášky sú otvorené do naplnenia kapacity 15 účastníkov na jednom kurze (v jednej skupine). Za jednu organizáciu sa môžu prihlásiť aj viacerí účastníci. 

Dôležité upozornenie: Deadline na prihlásenie sa na kurz je vždy 6 týždňov pred začatím kurzu. Keďže kurz je financovaný ministerstvom zahraničných vecí USA, sme povinní kontrolovať jednotlivcov z kontrolných zoznamov terorizmu, aby sme zabezpečili, že sa na podporu terorizmu nepoužijú žiadne prostriedky. Prosím, dôsledne vyplňte nasledujúce formuláre viažuce sa k jednotlivým dátumom tréningov.

Kurz bude prebiehať v nasledovných termínoch:

Skupina 1: 10., 11. a 24. november, vždy od 13:00 do 17:00, Kurz je obsadený

Skupina 2: 1., 2. a 15. december, vždy od 13:00 do 17:00, Kurz je obsadený

Skupina 3: 12., 13. a 26. január, vždy od 13:00 do 17:00, Kurz je obsadený


Kurzy sú pre účastníkov bezplatné, no vašu prihlášku považujeme za záväznú.


Kurzy sú súčasťou iniciatívy TechSoup Europe v spolupráci s PDCS. 


Partneri: 


Tréning je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.    


Techsoup Europe, garant odborného obsahu

TECHSOUP EUROPE supports civil society organizationsacross the continent to use the best technology for social change. It equips changemakers with transformative technology products, knowledge, and services so they may benefit from technology and make social change. TechSoup teaches how to use technology for goodand connects unlikely collaborators, such as social activists, hackers, designers, government, local authorities and business partners. TechSoup builds communities with whom ittriesto generate innovative solutions to social challenges.

HIVE MIND —is a harbor for a community of practice. In today’s digital world, our freedom of information is being challenged by sophisticated misinformation and disinformation tactics. We’re here to assist you in the journey of digital transformation and to support these freedoms by building medialiteracy skills throughout civil society and in communities where people come together to form trust and social ties.www.hive-mind.community


  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Adela Tihláriková

  Adela Tihláriková

  Adela Tihláriková vyštudovala žurnalistiku na Univ... Zobraziť viac >

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016