Vzdelávanie

Pozvánka na konferenciu: Nezamrznúť, aj keď rinčia zbrane (odolnosť neziskoviek v čase zmien)

V dňoch 24.-25. mája 2022 prebehne online konferencia o odolnosti neziskových organizácií, na ktorú práve otvárame prihlasovanie. Konferencia chce reagovať na novú realitu, v ktorej sa ocitáme po skúsenosti s pandémiou a po skúsenosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a jeho dôsledkami u nás.


 • Zdieľajte s okolím

  • Ivana Ivanová

   Ivana Ivanová

   28.04.2022 / 3 minúty čítania / prečítané 1176x

Radi by sme Vás pozvali na konferenciu Nezamrznúť, aj keď rinčia zbrane: Odolnosť neziskoviek v čase zmien, ktorá sa uskutoční 24.-25. mája 2022 a prebehne online formou. Na konferencii chceme hľadať spôsoby, ako môžu neziskové organizácie budovať interné mechanizmy zvyšujúce ich vlastnú odolnosť ako aj odolnosť v spoločnosti. Rovnako nám ide o výmenu skúseností medzi občianskymi organizáciami. Ako uvažovať o scenároch možného vývoja na Slovensku? Ako sa starať o „hodnotové korene“ toho, čo robíme a to aj v turbulentných časoch? To všetko chceme diskutovať v rámci našej ťažiskovej misie - kultivovania prístupov k transformácii konfliktov v celej spoločnosti.

Pre koho je konferencia určená: Pre ľudí, ktorí pracujú či robia dobrovoľníkov v neziskovom sektore, ale aj pre širšiu verejnosť, ktorú tieto témy zaujímajú.

Kedy, kde a ako: Konferencia prebehne 24. mája v čase od 9:00 do 13:15 a 25. mája v čase od 9:00 do 13:15. Bude sa konať online a to na platforme Zoom. Link dostanú všetci prihlásení prostredníctvom mailu.

Registrácia: Prosíme o vyplnenie jednoduchého registračného formulára. Registrácia prebieha do 22. mája. Registračný formulár nájdete TU.

Kontaktná osoba: V prípade otázok neváhajte kontaktovať Ivanu Ivanovú na ivana@pdcs.sk.

 


Zameranie konferencie (tematické okruhy):

V dnešnej dobe potrebujeme opustiť naivnú predstavu, že obdobie, ktoré sa vymklo zo zabehnutých koľají, raz ukončíme a v nezmenenej podobe sa vrátime „k starým dobrým časom“. Pred novými situáciami sa neschováme a pre úspešné fungovanie musíme akceptovať, že všetko bude postupne iné: náš život offline a online, cestovanie, spôsoby práce, spoločenské kontakty, informačná hygiena a obrana proti dezinformáciám. Čo môžeme a čo musíme robiť, aby sme sa relatívne rýchlo naučili žiť v tomto „novom svete“? Na konferencii sa na základe príspevkov domácich aj zahraničných hostí, ako aj na základe „okrúhlych stolov“ a diskusných stretnutí, chceme venovať hlavne týmto trom okruhom:

1. ČO VOJNA MENÍ VO FUNGOVANÍ NEZISKOVIEK
Ako sa neziskovky vysporiadali s krízovou situáciou s utečencami a ekonomickým poklesom či humanitárnymi aktivitami, ako sa im darilo/nedarilo v týchto problémoch spolupracovať so štátom. Čo bude nasledovať v ďalšej vlne po ukončení tejto fázy humanitárnej krízy? Ako sa postaviť k hybridnej vojne, ktorá sprevádza „horúcu vojnu“ na Ukrajine. Ako si poradiť so „studenou vojnou“, ktorá hrozí na Slovensku. Ako sa dá fungovať v polarizovanej a často nekomunikujúcej spoločnosti na Slovensku? V čom môžu neziskovky zohrať premosťujúcu úlohu „bridgebuildra“? Ako udržať záujem verejnosti či donorov o dôležité témy, ktoré však priamo nereflektujú aktuálnu situáciu?

Aké sú limity dobrovoľníctva? Ako sa postaviť k znejasneniu konceptu dobrovoľníctva zo strany niektorých politikov (napr. jav “plateného dobrovoľníctva”, veľké a náhle nestabilné zmeny vo fungovaní neziskoviek, ktoré boli už kedysi stabilné a dnes vykazujú známky vysokej nestability ap.)? Témou budú aj otázky nestability neziskoviek (rýchly nárast – rýchle spľasnutie, dočasný merging , partnerstvá s biznisom bez jasných hraníc...).2. AKO VO VEREJNOM DISKURZE HOVORIŤ JEDNODUCHÝM JAZYKOM O PROBLÉMOCH OBYČAJNÝCH ĽUDÍ A AKO PREDCHÁDZAŤ MANIPULÁCIÁM ZO STRANY POPULISTOV
Popri všetkých sofistikovaných a veľmi dôležitých témach, ktorým sa neziskovky venujú (ako napr. multikulturalizmus, duchovný rozvoj, klimatická bezpečnosť, počítačová gramotnosť ap. ) sme v posledných rokoch možno trochu pozabudli na jednoduché tzv. „chlebové témy“ u ľudí , ktorí sú znevýhodnení svojím sociálnym postavením (chudobné rodiny, seniori, ľudia so zdravotnými a sociálnymi znevýhodneniami, ľudia zo zabudnutých regiónov ap). Náš jazyk je natoľko zložitý a sofistikovaný, že nám časť ľudí v spoločnosti prestáva rozumieť. To je moment, keď začínajú mať úspech „málo civilizovaní“ a manipulujúci populistickí lídri, ktorí zneužívajú túto situáciu a „kradnú“ pre spoločnosť dôležité témy. Budeme hovoriť o tom, ako sa rozprávať so skupinami, na ktoré sa zabúda a ktoré pomoc spoločnosti naozaj potrebujú. Nie hlasné kampane, ale trpezlivú a každodennú pomoc.


3. ORGANIZAČNÁ A SYSTÉMOVÁ ODOLNOSŤ POSTAVENÁ NA PRUŽNOSTI A TVORIVOSTI
Ako vydržať a rozvíjať sa aj v nestabilných časoch? V čom je nebezpečná predstava, že namiesto zásadných zmien je možné „schovať sa“ a obrniť sa nepriestrelným pancierom? Ako si môžeme uchovať zdravý rozum a odolnosť? Budeme hovoriť o tom, čo značí odolnosť na individuálnej úrovni, na úrovni organizácie a na úrovni celého občianskeho sektora.


Program: 

Program je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 


  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016