Projekty

Škola aktívneho občianstva Ukrajina-Slovensko

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt sa zameriava na podporu Ukrajiny pri budovaní stabilného fungujúceho demokratického štátu a zlepšenie životných podmienok jeho obyvateľov. Chceme odovzdať unikátne slovenské skúsenosti z oblasti budovania autentickej demokratickej samosprávy, komunitných iniciatív, občianskej participácie na miestnej úrovni, ochrany práv, ale aj riešenia konfliktov a problémov pri rozvoji regiónov a komunít (životné prostredie, vlastnícke práva, národnostná a etnická tolerancia, zapájanie marginalizovaných komunít, apod.). Projekt sa realizuje v regiónoch: Černigov, Chmelnickij, Rovno, Summy, Charkov, Dnepropetrovsk, Záporožie.

Trvanie projektu: 2015-2016.

Vychádzame z predpokladu, že to, čo v súčasnosti brzdí prechod k demokracii na Ukrajine, je stále vysoká centralizácia moci v rukách štátnych orgánov. Tiež je to chýbajúca schopnosť obyvateľov riešiť svoje problémy v demokratickom procese vyjednávaní, procedúr, kompromisov, kde by verejná moc rešpektovala ľudskú dôstojnosť a kde by existovali partnerstvá naprieč spoločenskými vrstvami a sektormi. Hlavnou cieľovou skupinou sú preto ľudia aktívni vo svojich komunitách: predstavitelia samosprávy, podnikateľov, médií, či mimovládnych organizácií.

Doplnkovou cieľovou skupinou sú predstavitelia skupín presídlencov, ktorí sa snažia začleniť sa do nových, často veľmi odlišných komunít než tie, ktoré stratili kvôli vojne. Ľudia, ktorí sú lokálnymi lídrami a dokážu spájať a viesť ostatných, získajú vedomosti a zručnosti na spoločných tréningoch. Najaktívnejší z nich sa zúčastnia študijnej cesty na Slovensko, kde sa oboznámia s príkladmi našich lokálnych iniciatív a projektov, ale aj s vývojom slovenskej demokracie v praxi. Po návrate budú tieto skúsenosti, ako aj skúsenosti z vlastných projektov, zdieľať na konferencii a workshopoch. Vďaka mikrograntom zrealizujú nápady na zlepšenie života komunít a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti vo vzťahu občan - verejná správa. Pripravia sa tak zdola na reformu samosprávy, ktorá u nich aktuálne prebieha.

Partner projektu na Ukrajine: AHALAR a donor projektu SlovakAid.

AHALAR   Partner projektu Ukrajina

Hlavné aktivity projektu:

Tréningy pre lokálnych lídrov na Ukrajine
V Černigove a iných mestách Ukrajiny sa uskutoční 5 školení pre spolu 36 komunitných lídrov. Hlavným kritériom ich výberu bude ich lokálna angažovanosť, zapojenie do riešenia miestnych problémov, a konkrétne skúsenosti s lokálnymi iniciatívami. Dôležité budú ich plány, ako tento tréning využiť v budúcnosti. Každý z prihlásených kandidátov na účasť na tréningu už bude musieť mať svoju komunitnú iniciatívu zaregistrovanú na ukrajinskom portáli http://www.dobrodel.org.ua/, ktorý je autorským portálom našej partnerskej organizácie AHALAR. Funguje už niekoľko rokov a v súčasnosti registruje okolo 500 lokálnych iniciatív v rôznych lokalitách Ukrajiny. Školenia budú realizovať ukrajinskí a slovenskí tréneri.

Pozrite si video ukážku zo série tréningov, ktoré prebehli v januári 2016 na Ukrajine. 

Realizácia lokálnych iniciatív a mikrogranty
Pomedzi jednotlivými tréningami a tiež po ich skončení budú účastníci pokračovať v realizácii svojich komunitných projektov s možnosťou konzultácií od ukrajinských i slovenských odborníkov. Následne môžu prihlásiť svoje projekty do súťaže o mikrogranty (cca 750-1000 EUR) v trvaní 6 mesiacov. Víťazné projekty budú monitorované a konzultované zo strany AHALAR a PDCS.

Študijná cesta na Slovensko
Dvanásť vybraných účastníkov sa zúčastní týždenného študijného pobytu u nás, kde sa zoznámia s podobnými iniciatívami či organizáciami, ale dostanú aj špecifický tréning na tému konfliktov, práce s marginalizovanými skupinami, a občianskej participácie.

Konferencia v Černigove o lokálnej demokracii
Na záver projektu sa uskutoční v Černigove konferencia o lokálnej demokracii a občianskom aktivizme. Okrem zdieľania skúseností a ponaučení z podobných projektov by sa mali účastníci participatívnou formou zamyslieť aj nad tým, ako chcú, aby vyzerala v budúcnosti ukrajinská samospráva na rôznych úrovniach a ako vytvoriť priestor pre zapojenie občanov do rozhodovania. Na konferencii v novembri 2016 sa zúčastnia aj experti PDCS a tiež pozvaní hostia z iných krajín Vyšehradskej štvorky.

KONZULTANTI

 • Zuza Fialová

  Trénerka, konzultantka, projektová manažérka

  tel.: +421 918 689 882
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Fialova_Zuza_CV_SVK.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané kurzy

  • Úvod do medzinárodného rozvoja a humanitárnej pomoci
  • Konflikt v kontexte medzinárodného rozvoja
  • Komunikácia, prezentácia, médiá
  • Ako písať, aby nás čítali

  Vybrané služby

  Vybrané projekty

  Životopis

  Konzultantka v oblasti medzinárodného rozvoja, ľudských práv, demokratickej transformácie a riešenia konfliktov Zuza Fialová, pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie (OBSE, NATO), miestne ľudskoprávne či advokačné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a vládne orgány. Jej kariéra výskumníčky, lektorky, konzultantky a neskôr terénnej pracovníčky začala v roku 1992. Zoznam jej odborných publikácií obsahuje viac ako 40 pozícií. Jej kniha Monitorovanie ľudských práv bola vydaná v piatich jazykoch vrátane azerbajdžanského. Pracovala vo viac ako 20 krajinách Európy a Ázie, z toho dva roky strávila v Afganistane.
  Magisterský titul zo sociológie získala na Univerzite Komenského v Bratislave (1995).    PhD. štúdium absolvovala v Inštitúte politických štúdií Poľskej akadémie vied vo Varšave (1999).
  Pokiaľ ide o jej pedagogickú prax, vytvorila „na mieru“ vzdelávacie kurzy pre mimovládne organizácie, štátnych úradníkov, či univerzitných študentov v niekoľkých krajinách. V súčasnej dobe pracuje na projektoch súvisiacich s komunitným rozvojom a demokratickou participáciou na Ukrajine. Prednáša na niekoľkých fakultách slovenských vysokých škôl.