Projekty

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II  je pokračovaním predchádzajúcich projektov: Študentské simulačné soboty, Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte I a EU Presidency Project for the Slovak EU Presidency 2016. Prispieva k podpore rozvojového vzdelávania na vybratých slovenských vysokých školách (VŠ) v snahe odborne pokračovať v príprave študentov VŠ a interných akademických pracovníkov v témach rozvojového a mierového vzdelávania v kontexte Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre roky 2012 – 2016 a nových Cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030).

 

Cieľom projektu je začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vybratých vysokých školách a budovanie interných kapacít cez:

 • Rozvíjanie podmienok pre začlenenie cieľov, princípov tém rozvojového vzdelávania do študijných programov vybratých VŠ.
 • Posilňovanie interných kapacít na vybratých vysokých školách v oblasti rozvojového a mierového vzdelávania.

 

Projekt zabezpečí:

Výstup 1: Ciele, princípy a témy rozvojového vzdelávania sú začlenené do vybratých VŠ študijných programov,

Výstup 2: Interní akademickí pracovníci vybratých VŠ sú odborne pripravení a sieťovaní v oblasti rozvojového vzdelávania, používania nových metód  a nástrojov výučby.

 

Tieto výstupy dosiahne nasledovnými aktivitami: 

 • 1.1. Zimná škola rozvojového a mierového vzdelávania
 • 1.2. Študijný materiál pre Zimnú školu
 • 1.3. Simulačné bloky
 • 2.1. Tréning lektorských zručností pre VŠ učiteľov a doktorandov
 • 2.2. Vzdelávacie olovranty pre VŠ učiteľov a študentov
 • 2.3  Stáže pre VŠ študentov

 

V rámci vyššie spomínaných projektov vyšli nasledujúce publikácie:

 

Donori

      Logo Nadacia TB

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Projektová manažérka, konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Júlia Holaňová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Som študentkou posledného ročníka etnológie a kultúrnej antropológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V bakalárskej práci som sa venovala téme podoby iniciačného rituálu, v diplomovej práci som svoj záujem obrátila na efektivitu pracovnej skupiny v pracovnom prostredí open-space. Už roky sa aktívne venujem zážitkovému a neformálnemu vzdelávaniu. Tento záujem rozvíjam najmä v organizáciách Outward Bound Slovensko o.z. a Vydra o.z. To ma priviedlo k téme projektového riadenia a cyklu. Zlúčenie týchto dvoch záujmov ma doviedlo k stážovaniu v PDCS.
 • Stanislava Kučkovská

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Je študentkou magisterského štúdia na pedagogickej fakulte univerzity Komenského, odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Bakalárske štúdium ukončila v Banskej Bystrici, kde počas posledného ročníka absolvovala Sokratov inštitút, ktorý jej ponúkol veľa odpovedí, ale ešte viac otázok. Ako človeku, ktorý sa bude pohybovať v školstve, je pre ňu dôležitá téma globálneho vzdelávania. Rada píše, číta a cestuje, kde zažíva situácie aj mimo komfortnej zóny, či spoznáva svet skutočne a tak sa učí.