Projekty

Európska sieť pre nenásilie a dialóg

 

Aká bola konferencia Value Based Conflicts and Violence?

 

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

O projekte:

Historická skúsenosť ukazuje, že vzniku autoritárskych režimov často predchádzali útoky na zraniteľné menšiny, ktoré sú označované za pôvodcov zla, sociálnych a ekonomických problémov. Z takýchto útokov vzniká sociálne napätie, ktoré môže vyústiť do násilných konfliktov. V našom novom programe, ktorého implementáciu začíname realizovať od augusta 2016, plánujeme nachádzať nenásilné riešenia k súčasným hodnotovým konfliktom v strednej a časti východnej Európy.

Projekt bude mať v prvých dvoch rokoch dve fázy:

V prvej fáze bude prebiehať mapovanie štúdií, problémov, aktérov a prístupov zameraných na sociálne hodnotové konflikty s potenciálom eskalácie k radikalizácii a násiliu v siedmych krajinách (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Nemecko). Pripravíme štúdiu zameranú na príčiny vzniku nových konfliktov ako nacionalizmus, či xenofóbia v projektových krajinách. Účelom je stimulovať proces získavania a zdieľania informácií a skúseností rôznych zainteresovaných skupín o intervenciách tzv. tretích strán vstupujúcich do konfliktov a podnecovať verejnú diskusiu vo všetkých siedmych krajinách.

V druhej fáze sa zameriame na formovanie Európskej siete pre nenásilie a dialóg, ktorá sa bude venovať sociálnym konfliktom, ktoré vedú k radikalizácii spoločnosti. Sieť bude pozostávať z rôznorodých organizácií a inštitúcií a jednotlivcov, ktorá bude vyvažovať formujúce sa protichodné postoje a nálady obyvateľstva v zásadných hodnotových otázkach, ktoré majú potenciál vyústiť do násilných konfliktov. Dôležitým aspektom tejto siete bude zdieľanie osvedčených prístupov a spôsobov deradikalizácie mládeže a širšej verejnosti, testovaných metód intervencie do konfliktov, vzájomná podpora a organizácia verejných kampaní zameraných na zdieľanie spoločných cieľov a hodnôt.

Aktivity:

Medzinárodná konferencia "Value Based Conflicts and Violence" - Apríl 5 - 6, 2017 - Bratislava

 

Európske medzinárodné stretnutie na tému "Development of value based statement", Bratislava, 30. – 31. október 2017, hlavným cieľom stretnutia je vytvorenie Manifesta  

 

PARTNERI:

       

 

Donori:

 

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Projektová manažérka, konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Lukáš Zorád

  Projektový manažér, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Zorad_CV_en_2016.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané projekty

  Životopis

  Do PDCS pracuje od roku 2016 ako programový koordinátor na projekt European Network for Non-violence and Dialogue. Od roku 2011 pôsobil ako projektový koordinátor pre občianske združenie Človek v ohrození na projektoch zameraných na potravinovú bezpečnosť a racionálne využívanie prírodných zdrojov v Keni a Južnom Sudáne.

  Vyštudoval učiteľstvo ekológie a geografie (2007). V magisterskej práci sa špecializoval na environmentálnu výchovu a rozvoj občianskej angažovanosti. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore krajinnej ekológie a na univerzite prednášal predmety environmentálna etika, globálna ekológia a klíma.

  Je spoluzakladateľom a členom občianskeho združenia Pangaea, ktoré sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Juraj Havlík

  Junior tréner

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Je študentom sociológie na Masarykovej univerzite. V rodnej Banskej Bystrici sa od roku 2010 angažoval za záchranu amfiteátra a dnes s O.Z. za! amfiteáter prevádzkuje Letné kino. Ako gitarista taktiež koncertuje, hráva bossa novu, gypsy jazz, Nicka Drakea či vlastné nápady. V bakalárskej práci sa venoval vývoju historického vedomia na Slovensku po roku 1989. Snaha o pochopenie “dnešnej situácie” ho doviedla do PDCS ako stážistu na projekt European Network for Nonviolence and Dialogue. Aktuálne s PDCS spolupracuje ako junior tréner v téme Každodenné strety s odlišnosťou.
  www.artne.sk / www.bbamfiteater.sk
  www.jurajhavlik.tumblr.com
 • Alexandra Fitošová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Je študentkou medzinárodných vzťahov a európskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojho štúdia sa zameriava primárne na diplomaciu, ľudské práva a mierové štúdiá. V bakalárskej práci sa venovala téme prechodu od násilia k mieru a konceptom konštruktívnej a deštruktívnej zmeny v tomto procese. Rada cestuje a už roky sa venuje dobrovoľníctvu doma aj v zahraničí. Už dlho sa zaujíma o analýzu konfliktov, toho prečo a ako vznikajú a ako sa im dá predísť, či ich zastaviť a to ju doviedlo do PDCS ako stážistku na projekte European Network for Nonviolence and Dialogue.
 • Korina Mitrová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Je čerstvou absolventkou bakalárskeho štúdia psychológie a antropológie na University College London. Vo svojej bakalárskej práci sa venovala problematike spoluúčasti občanov na plánovaní a spravovaní Londýna v kontexte agendy Smart City London 2020. Záujem o stav a rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku ju doviedol na stáž v PDCS.