Poskytujeme kurzy zamerané na rozvoj zručností a zmenu správania jednotlivcov, skupín a organizácií.

OTVORENÉ KURZY

 • Ako vystupovať presvedčivo (prezentácia pred kamerou, mikrofónom, ľuďmi) 25.-26.4.2017 130 € +


  Marie Stracenská

  Trénerka kurzu

  Kurz je obsadený. Kurz budeme opakovať na jeseň 2017.

  Ako udržať pozornosť publika? Ako prezentovať seba, organizáciu, produkt...? Chcete zaujať, jasne vysvetliť, o čo vám ide, presvedčiť publikum o svojich nápadoch? Bojíte sa trémy, množstva neznámych ľudí, témy, neočakávaných otázok, časového stresu, kamery, zmeny významu toho, čo hovoríte, reakcií vo vystúpení?

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Tréning trénerov II. (Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých - akreditovaný vzdelávací program) 2.-3.5.2017 200 € +


  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Tréning trénerov II. (Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých) nadväzuje na prvú časť tohto vzdelávacieho programu. Ak uvažujete nie len o samotných technikách a metodikách, ale zaujíma vás aj, ako sa dopracovať k dizajnu, k meraniu potrieb a napokon k hodnoteniu participatívnych postupov, potom je tento vzdelávací prorgam určený práve Vám. Pomôže Vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si plánovacie a evaluačné zručnosti v kontexte tréningov. Vzdelávací program je akreditovaný.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Time management inak 4.-5.5.2017 140 € +

  Katarína Pázmány
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Tradičné tréningy time managementu väčšinou bývajú zamerané dosť technokraticky: Ako urobiť ešte viac za ešte menej času? Ako vypátrať a odstrániť „zabíjače času“ ako zostavovať „to-do-listy“, ako zvládať dvojnásobok mailov a ako kontrolovať samého seba ešte viac? Ako odhaliť ktoré úlohy sú v schéme ABCD najdôležitejšie a najakútnejšie a ako sa donútiť k výkonu, výsledkom, efektivite?

  Nazdávame sa, že problém s prácou, časom a najmä osobnou spokojnosťou stojí aj inak.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu 25.5.2017 60 € +


  Dušan Ondrušek
  Marek Jurkovič

  Tréneri kurzu

  Ako rozpoznať manipuláciu v médiách a v každodennej komunikácii? Ako sa prejavuje konšpiračné myslenie (tzv. prejav lenivej mysle a osobnej neistoty)? V čom spočíva ich atraktivita - triviálny pohľad na svet v komplexnej a zahusťujúcej sa džungli informácií, ktoré je ťažko triediť a štruktúrovať. Na základe videí a prípadových štúdií z konšpiračných kampaní a na základe prehrávania rôznych manipulačných trikov sa naučíme rozoznávať, preventívne sa pripravovať na takéto situácie a brániť sa, keď sa v nich ocitneme.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Negociácia - Efektívne postupy vyjednávania 6.-7.6.2017 140 € +


  Dušan Ondrušek
  Peter Guštafík

  Tréneri kurzu

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie v rôznorodých kontextoch, ale aj pripraviť sa na náročné situácie vyjednávania v časovom strese a na používanie manipulácie a nekorektných postupov zo strany partnerov.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Ako písať, aby nás čítali 13.-14.6.2017 130 € +

  Zuza Fialová
  Adela Tihláriková

  Trénerky kurzu

  Píšete blog či používate v práci sociálne siete? Uskutočnili ste podujatie, ukončili projekt, zrealizovali výskum a potrebujete o tom napísať? Ako písať tak, aby sa vaša správa nestratila v hore podobných a nezáživných textov? Ako urobiť aj z projektového reportu majsterštik, ktorý budú citovať novinári či účastníci odborných konferencií? Ako priblížiť zložitú tému odbornému i laickému publiku a udržať sa v bezpečnom priestore medzi bulvárom a vedeckým časopisom?

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Komunikácia v konflikte 22.-23.6.2017 180 € +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Kurz je obsadený. Kurz budeme opakovať na jeseň 2017.

  Kurz je určený pre ľudí, ktorí sa ocitajú v náročných situáciách konfliktnej komunikácie na úrovni jednotlivcov alebo skupín, alebo potrebujú nadobudnúť zručnosti ako intervenovať vo fáze možnej eskalácie konfliktu.

  Prostredníctvom videí aj vlastnej praxe si ukážeme a vyskúšame ako komunikovať s agresorom a partnerom, ktorý sa snaží uplatňovať mocenskú prevahu; s psychopatmi a hraničnými osobnosťami, ktoré uplatňujú manipuláciu alebo emočné vydieranie; s ľuďmi, ktorých príliš zjednodušený pohľad na problémy opakovane vedie ich do sporov; s ľuďmi iného hodnotového sveta a životných štýlov, ktorých nepoznáme a nerozumieme si.  

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Leadership 2.0 12.-13.9.2017140 € +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

   
  Môže byť aj hĺbavý introvert s nevýrazným hlasom dobrým lídrom? Vyjasníme si, ako sa posledné roky mení predstava o ideálnom lídrovi - čo je tranzičné a transformačné vedenie  „followership“, transakčné a transformačné vedenie, v čom spočíva facilitatívny a situačný leadership?

  Čo funguje vo vedení ľudí z generácie X, generácie Y a generácie Z? Opíšeme dobré príklady efektívnej stratégie vo vedení ľudí. 

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Gamification jeseň 2017 60 € +


  Peter Guštafík

  Tréner kurzu

  Hrávate hry? Takmer určite áno, záleží len na tom, aké... Skúšate hravý prístup aj pri vážnych témach, či serióznej práci?
  Je to motivujúce a prináša to výsledky. Nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám. 

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Hranice jeseň/ zima 2017 130 € +

  Katarína Pázmány
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Hranice nám v rôznych oblastiach nášho života pomáhajú držať smer, pre ktorý sme sa rozhodli. Pri práci s hranicami pracujeme s vlastnou autenticitou, hodnotami a schopnosťou vymedziť sa. Kedže človek nie je osamelým ostrovom, ale funguje v spleti vzťahov, nejde len o to objaviť a vyjadriť seba na individuálnej úrovni, ale najmä o schopnosť preniesť túto skúsenosť a vyhraniť sa v neistých situáciach, či nevyrovnaných vzťahoch (osobne, pracovne, mocensky).

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Facilitácia - vedenie stretnutí I. jeseň / zima 2017200 € +

  Karolína Miková
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Potrebujete  vo  svojej  práci  pripravovať  a  viesť  pracovné  stretnutia  napr.  projektového  tímu,  pracovné  porady, workshopy,  či  odborné  konferencie?  Náš  kurz  vám  poskytne  vedomosti  potrebné  na  plánovanie  a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže Vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Facilitácia - vedenie stretutí II. jeseň 2017 200 € +

  Karolína Miková
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia, napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Druhá časť kurzu vám poskytne vedomosti potrebné na plánovanie a prípravu pre facilitovanie a moderovanie veľkých skupín.

   | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Kritické myslenie ako životný štýl jeseň 2017 60 € +


  Ján Markoš

  Tréner kurzu

  Dnešný svet preplnený informáciami pripomína obrovské bludisko. Komu alebo čomu máme veriť? Ako rozlíšiť pravdu od polopravdy, úprimnosť od manipulácie? Kritické myslenie je skvelým kompasom, ktorý nám pomáha nájsť si týmto bludiskom vlastnú cestu. Vďaka nemu nemusíme len pasívne pritakávať správam, ktoré sa na nás valia, ale môžeme k nim zaujať slobodnejší postoj. Skúmať ich zo všetkých strán, porovnávať s inými správami, urobiť si vlastný nezávislý úsudok.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Tréning trénerov I. (Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých - akreditovaný vzdelávací program) jeseň 2017 200 € +


  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento vzdelávací program určený práve Vám. Pomôže Vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. Naučíte sa využívať rôznorodé metódy tréningu, pracovať so skupinovou dynamikou, či zvládať náročné situácie v skupine. Vzdelávací program je akreditovaný.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Komunikácia inak – ako sa vyhýbať mýtom a komunikovať bez predsudkov termín určíme 130 € +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Kurz je určený pre rozumných ľudí, ktorí majú dosť mýtov a nezmyslov, ktoré sa v súčasnosti šíria vo väčšine tréningov komunikácie, ako aj v neprofesionálnej tlači a médiách. Kurz poteší ľudí, ktorých zaujíma, prečo je nezmyslom napríklad rozšírená formula 55 : 38 : 7 o údajnom pomere dôležitosti neverbálnej komunikácie v prejave človeka, prečo neplatí väčšina tvrdení o rozdieloch komunikácie medzi mužmi a ženami v štýle kníh „Muži sú z Marsu, ženy z Venuše“, kde je riziko manipulácií v komunikácii a ako sa im brániť.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac

+Zobraziť všetky kurzy

 • 1
 • 2

ĎALŠIE KURZY

Tu nájdete kurzy, ktoré PDCS organizuje, ale momentálne nie sú otvorené. Na požiadanie a po dohode s Vami ich pre Vás radi pripravíme.

 • Vyjednávanie a riešenie konfliktov +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie a riešenie konfliktov mediáciou. Sprostredkovať náležité teoretické vedomosti a najmä vytvoriť priestor pre získanie zručností nevyhnutných pri riešení konfliktov vyjednávaním v dvojstrannom aj mnohostrannom jednaní, ako aj princípy a zručnosti intervenovania treťou stranou do konfliktu.

   

  Zobraziť viac
 • Občianska participácia +

  Karolína Miková

  Trénerka kurzu

  Chcete vedieť, v akých situáciách zapájať verejnosť do diskusie, prípadne do rozhodovania o verejných témach a ako naplánovať zapojenie občanov? V kurze ponúkneme príklady vhodné pre samosprávy, neziskové organizácie a občianske iniciatívy, napr. z tvorby verejných priestorov so zapojením obyvateľov.

   

  Zobraziť viac
 • Peacework – práca pre mier +

  Ján Mihálik

  Tréner kurzu

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na mierovú prácu a porozumenie možnostiam civilných nenásilných intervencií. Sprostredkovať náležité teoretické vedomosti a vytvoriť priestor pre získanie základných zručností nevyhnutných pri analyzovaní a návrhu intervencií v prípade väčších spoločenských konfliktov.

   

  Zobraziť viac
 • Sebamotivácia +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Máte skúsenosť s prokrastináciou – nekonečným odkladaním povinností a nestíhaním termínov? Potrebujete nové, stimulujúce nápady a energiu pokračovať? Viete, že optimisti žijú spravidla dlhšie, ale hyperoptimisti naopak omnoho kratšie než ostatní? Chcete si vyjasniť, ako kultivovať primeraný optimizmus? Účastníci kurzu si v cvičeniach na základe príkladov z vlastných organizácií osvoja takéto nástroje a postupy.

   

  Zobraziť viac

+Zobraziť všetky kurzy

 • 1

 

KURZY NA MIERU

O násOkrem otvorených kurzov si môžete s trénermi z PDCS dohodnúť aj tréningy alebo kurzy “na mieru”, a to na ktorékoľvek témy či kombinácie tém, ktorým sa v PDCS venujeme. Ak máte pre vašu organizáciu alebo firmu záujem o kurz/školenie na mieru, dajte nám vedieť a radi s vami dohodneme všetky podrobnosti.

Máte záujem o viac informácií?

Tel: 02 / 5292 5016
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.