Objednávka Kurzu
 1. Názov a termín kurzu
  Invalid Input
 2. Meno a priezvisko(*)
  Please type your full name.
 3. Názov organizácie
  Please type your full name.
 4. Adresa / sídlo organizácie
  Invalid Input
 5. IČO
  Please type your full name.
 6. DIČ
  Please type your full name.
 7. IČ DPH
  Invalid Input
 8. E-mail(*)
  Invalid email address.
 9. Telefón(*)
  Prosím zadajte vaše telefónne číslo.
 10. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
  Invalid Input
 11. Ako ste sa dozvedeli o vybranom kurze?
  Invalid Input
 12. Nárok na zľavu  Invalid Input
 13. Zadajte meno ďalších dvoch účastníkov kurzu
  Invalid Input
 14. Nahraj dokument
  Invalid Input
 15. Nahraj dokument
  Invalid Input
 16. STORNO POPLATOK: Účastník vypĺňajúci túto prihlášku berie na vedomie, že v prípade zrušenia jeho/jej účasti menej ako 7 kalendárnych dní pred tréningom uplatňujeme storno poplatok 50%.
 17. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Účastník vypĺňajúci túto objednávku týmto dáva podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v databáze PDCS a súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o kurzoch a seminároch organizovaných PDCS. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej inej organizácii/tretej osobe.
 18. Opíšte text(*)
  Opíšte text
  Nesprávne opísaný text
  Opíšte prosím text
 19. Poznámka
  Invalid Input
 20. Kliknutím na poslať súhlasím s údajmi uvedenými v častiach Storno poplatok a Spracovanie osobných údajov.