Objednávka Kurzu
 1. Názov a termín kurzu
  Invalid Input
 2. Meno a priezvisko(*)
  Please type your full name.
 3. Názov organizácie
  Please type your full name.
 4. Adresa / sídlo organizácie
  Invalid Input
 5. IČO
  Please type your full name.
 6. DIČ
  Please type your full name.
 7. IČ DPH
  Invalid Input
 8. E-mail(*)
  Invalid email address.
 9. Telefón(*)
  Prosím zadajte vaše telefónne číslo.
 10. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
  Invalid Input
 11. Ako ste sa dozvedeli o vybranom kurze?
  Invalid Input
 12. Nárok na zľavu  Invalid Input
 13. Zadajte meno ďalších dvoch účastníkov kurzu
  Invalid Input
 14. Nahraj dokument
  Invalid Input
 15. Nahraj dokument
  Invalid Input
 16. STORNO POPLATOK: Účastník vypĺňajúci túto prihlášku berie na vedomie, že v prípade zrušenia jeho/jej účasti menej ako 10 kalendárnych dní pred tréningom, si uplatňujeme storno poplatok 50% z ceny kurzu. Pri účastníkovi, ktorý sa z kurzu odhlási menej ako 24 hodín od začatia kurzu, si uplatňujeme storno poplatok 100% z ceny kurzu.
 17. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Účastník vypĺňajúci túto objednávku týmto dáva podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o akciách organizovaných PDCS, o.z. (ako sú semináre, kurzy a konferencie). Súhlas dáva prevádzkovateľovi PDCS, o.z. so sídlom na Štúrovej 13, 81102 Bratislava, IČO 317 82 451. Vyššie uvedené osobné údaje sa posielajú mimo Slovenskej republiky (prevádzkovateľ PDCS o.z. používa aplikáciu MailChimp so sídlom v USA). Súhlas zanikne, ak sa po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu účastník nezúčastní žiadnej vyššie uvedenej aktivity organizovanej prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 18. Opíšte text(*)
  Opíšte text
  Nesprávne opísaný text
  Opíšte prosím text
 19. Poznámka
  Invalid Input
 20. Kliknutím na poslať súhlasím s údajmi uvedenými v častiach Storno poplatok a Spracovanie osobných údajov.