• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Prestreté... a do koša! O našej posadnutosti jedlom a vyhadzovaním.

Blog, 17.8.2016

Hotel niekde v Európe. Vrchol turistickej sezóny. Na raňajky prichádzajú rodiny s deťmi. Vedľa nás si sadá dvojica mladých, batoľa tróni v detskej sedačke. Vrieska a hnevá sa, tak mu rodičia dávajú chlebík do rúčky. Po pol hodine odchádzajú a na zemi ležia kusy chleba veľké ako päsť. Prichádza servírka, čisto uprace špinavý stôl, vymení obrus, prestrie čistý riad. A kusy chleba ďalej ležia pod stolom. Chcem ich zodvihnúť, ale „som mäkká“, tak len neveriacky na ne pozerám.

Viac info....

 

Lásku nik negarantuje, moc si nekúpime a smrti sa nevyhneme (Komentár ku knihe Abundant community)

Blog, 17.9.2016 

Čo sa skrýva pod pojmom "abundant communitry"? Prinášame komentáre ku knihe autorov John McKnight a Peter Block „Abundant Community“ (Berret-Koehler Publishers, Inc. 2010).

Viac info....  

Konferencia “Someone else’s problem? Visegrad Group and Europe’s migration crisis”

13.9.2016

V spolupráci s V4 partnermi pripravujeme konferenciu na tému migrácie s názvom “Someone else’s problem? Visegrad Group and Europe’s migration crisis”, ktorá sa bude konať 12. októbra 2016 vo Varšave.

Viac info....

OTVORENÉ KURZY

 • Telo ako učiteľ – neverbalita a pohybové správanie v komunikácii a konfliktoch 29.-30.9.2016 140 € +


  Zuzana Vasičak Očenášová

  Trénerka kurzu

  Kurz je v tomto termíne naplnený. 

  Neverbalita a naše pohybové správanie v osobnej a pracovnej komunikácií a v našich konfliktoch je mocným, málo poznaným komunikačným kanálom. To čo sa deje v tomto kanáli môže byť mierou fungovania našich pracovných či osobných vzťahov alebo dôvodom zamrznutia komunikácie a štartovania konfliktu.

  Workshop sa zameriava na možnosti práce s neverbalitou a s pohybovým správaním, so špecifickým zameraním na pohybové správanie a jeho prepojenie s emóciami v konflikte. Nepôjde o mechanické učenie sa zručností neverbálnych techník za účelom lepšieho "ovládnutia" situácie, ale o ponuku vhľadu do  neverbálneho - pohybového kanála tela, ktorý v komunikácií zabezpečuje viac ako polovicu objemu presúvaných informácií. Podpornou pracovnou metódou pre lektora je Labanova analýza pohybu - a prvým krokom je spoznanie vlastného pohybového štýlu.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Time management inak 4.-5.10.2016 140 € +

  Katarína Pázmány
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Tradičné tréningy time managementu väčšinou bývajú zamerané dosť technokraticky: Ako urobiť ešte viac za ešte menej času? Ako vypátrať a odstrániť „zabíjače času“ ako zostavovať „to-do-listy“, ako zvládať dvojnásobok mailov a ako kontrolovať samého seba ešte viac? Ako odhaliť ktoré úlohy sú v schéme ABCD najdôležitejšie a najakútnejšie a ako sa donútiť k výkonu, výsledkom, efektivite?

  Nazdávame sa, že problém s prácou, časom a najmä osobnou spokojnosťou stojí aj inak.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Tréning trénerov I. (kurz je AKREDITOVANÝ Ministerstvom školstva SR) 6.-7.10.2016 200 € +


  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Kurz je v tomto termíne zaplnený!

  Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento kurz určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. Naučíte sa využívať rôznorodé metódy tréningu, pracovať so skupinovou dynamikou, či zvládať náročné situácie v skupine. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Facilitácia - vedenie stretnutí I. 11.-12.10.2016 200 € +

  Karolína Miková
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Potrebujete  vo  svojej  práci  pripravovať  a  viesť  pracovné  stretnutia  napr.  projektového  tímu,  pracovné  porady, workshopy,  či  odborné  konferencie?  Náš  kurz  vám  poskytne  vedomosti  potrebné  na  plánovanie  a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže Vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Gamifikácia - uplatňovanie herných princípov na zvýšenie motivácie 18.10.2016 60 € +


  Peter Guštafík

  Tréner kurzu

  Hrávate hry? Takmer určite áno, záleží len na tom, aké... Skúšate hravý prístup aj pri vážnych témach, či serióznej práci?
  Je to motivujúce a prináša to výsledky. Nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám. 

  | Objednať

  Zobraziť viac

+Zobraziť všetky kurzy

 • 1

Keď sa povie PDCS, predstavím si konkrétnych ľudí, ktorí ma inšpirovali k mnohým pozitívnym veciam… Keď sa povie dobrý tréning, predstavím si PDCS.”

Patrik Krebs, Divadlo bez domova