• Uvažujete o tom byť tréner?

  Prečítajte si blog od Dušana Ondruška Zobraziť viac
 • Facebook nadšenec?

  máme niečo aj pre vás... Zobraziť viac
 • Výročná správa 2014

  ohliadnutie za minulým rokom... Zobraziť viac
 • Občianski aktéri v konfliktoch

  Konferencia 2015: Ako viesť dialóg na citlivé témy... Zobraziť viac
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kde nás bude treba? O novom logu PDCS

Blog 20.12.15

Cítime potrebu reagovať na dynamicky sa meniaci svet, ktorý sa opäť polarizuje a v najbližších rokoch očakávame skôr eskalovanie konfliktov na všetkých úrovniach. Aj u nás sa dramaticky zhoršuje kultúra verejnej diskusie. To ovplyvní aj smerovanie programov PDCS, kde vnímame výzvy „rozpúšťajúcich sa hraníc“, „mnohofarebnosti“ a potrebu skultúrňovať dialóg v príprave verejných politík.

Viac info....

 

Hodnotové strety hrou

Blog, 15.12.2015

Máme novú knižku, prečítajte si o nej.

 

Natreté lavičky, pomoc presídlencom, samosprávnosť a národná identita.

Blog, 29.12.2015

Michal Burza presídlenci 2014

Foto: Michal Burza – Presídlenci, jeseň 2014

Ako môže občiansky aktivizmus meniť tvár krajiny? Má zmysel, aby obyvatelia pomáhali prišelcom z východu integrovať sa? Neľutujú Ukrajinci to, čo sa stalo za posledné dva roky? A kto je vlastne nositeľom demokratických zmien? Aj nad týmito otázkami sa zamýšľa článok, ktorý vyšiel v zborníku z konferencie Pontis 2015 a opiera sa o terénnu skúsenosť z rôznych miest Ukrajiny.

Viac info....

OTVORENÉ KURZY

 • Gamification 16.2.2016 60 € +


  Peter Guštafík

  Tréner kurzu

  Hrávate hry? Takmer určite áno, záleží len na tom, aké... Skúšate hravý prístup aj pri vážnych témach, či serióznej práci?
  Je to motivujúce a prináša to výsledky. Nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám. 

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Negociácia - efektívne postupy vyjednávania 23.-24.2.2016 140€ +


  Dušan Ondrušek
  Adam Nekola

  Tréneri kurzu

  TERMÍN KURZU NA 23.-24. FEBRUÁR JE ÚPLNE ZAPLNENÝ.
  Prihlasovať sa bude možné na ďalšie termíny, ktoré budú vyhlásené po marci 2016.

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie v rôznorodých kontextoch, ale aj pripraviť sa na náročné situácie vyjednávania v časovom strese a na používanie manipulácie a nekorektných postupov zo strany partnerov.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Tréning trénerov II. 10.-11.3.2016 200 € +


  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  (Druhá časť kurzu) Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento kurz určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. Naučíte sa využívať rôznorodé metódy tréningu, pracovať so skupinovou dynamikou či zvládať náročné situácie v skupine.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Konflikt ako dar – zážitkový tréning o transformatívnej mediácii 130 € +


  Zuzana Vasičak Očenášová

  Trénerka kurzu

  Pracujete s ľuďmi a vyčerpáva vás riešenie opakujúcich sa drobných aj eskalovaných sporov? Neviete sa v projekte pre konflikty pohnúť z miesta?

  Tento kurz vám pomôže nahliadnuť do nových spôsobov ako využívať energiu konfliktu v prospech spoločného diela či osobnostného a profesného rastu. Budeme v zážitkových a rolových cvičeniach skúšať možnosti transformácie sily konfliktov pre dobrú vec. V následnej diskusií necháme, aby sa naše zážitky prepojili s teoretickými informáciami o modele transformatívnej mediácie a príkladmi z vlastnej pracovnej či osobnej reality. 

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Občianska advokácia 22.-23.3.2016 140 € +

  Zora Kalka Pauliniová

  Trénerka kurzu

  Zdá sa vám, že je vaša organizácia málo viditeľná a že vaše podnety neberú politici či úradníci vážne? Hovoríte za skupinu ľudí, ktorých práva sú porušované? Chcete aktívne ovplyvňovať rozvoj mesta a získať podporu širšej verejnosti? Chcete vedieť, ako aktivizovať ľudí? Potrebujete presadiť zmenu legislatívy, územného plánu či miestnej politiky? Toto je kurz pre vás.

  | Objednať

  Zobraziť viac

+Zobraziť všetky kurzy

 • 1

Keď sa povie PDCS, predstavím si konkrétnych ľudí, ktorí ma inšpirovali k mnohým pozitívnym veciam… Keď sa povie dobrý tréning, predstavím si PDCS.”

Patrik Krebs, Divadlo bez domova