PROJEKTY

EUROPEAN NETWORK FOR NON-VIOLENCE AND DIALOGUE

 

About the project

Historic experience shows that the onset of authoritarian regimes has often begun with attacks against vulnerable minorities, which are marked as cause of social and economic problems. We strongly believe in conflict intervention approaches that are based on the values of non-violence, dialogue, appreciation of diversity, participation and the importance of protecting and promoting the rights of minorities and weaker segments of society. In our new program, which we are starting to implement since August 2016, we intent to seek nonviolent approaches to current value conflicts. We want to stimulate the process of collecting and sharing of what diverse CSOs have learned about third-party interventions, and process-based tools for public debate in 7 different countries: Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary, Bulgaria, Romania and Germany.

In this program we will focus on conflicts that currently attract attention of European media and public hence steer public discussions, opinions and form values among citizens. We also aim to create a functional network that becomes a counterbalance to the diverging direction of Central and Eastern Europe from the ideals and values that frame the project of united Europe, network of civil society organizations and individuals active in intervening to value conflicts and de-radicalisation with the purpose of learning from each other, collecting tested conflict intervention approaches, supporting each other's interventions, and organizing public campaigns promoting common goals and values.

 

The project has two phases

First phase: Mapping of studies, issues, actors and approaches related to social (value) conflicts which have the potential to escalate to radicalisation and violent clashes in society. We will prepare comprehensive study of the roots of newly rising radicalisation, nationalism and xenophobia in the project countries.

Second phase: Building of European Network for Nonviolence and Dialogue for addressing social conflicts potentially leading to radicalization.

We will also create robust public campaign promoting the goals and values of the Manifesto of European Network for Nonviolence and Dialogue. 

 

Activities

How was the conference Value Based Conflicts and Violence?

European Regional Meeting on Development of value based statement, Bratislava, 30 – 31 October 2017, the aim of this participatory networking event is to join the core team contributing to the creation of the value foundation (Manifesto)

 

International exchange of good practices, Brno, Czech Republic, November 9-10, 2017, the aim of this participatory networking event is to create cross boundary exchange of good practices in sensitizing general public towards various LGBT related issues and create one of working groups active in the emerging platform European Network for Nonviolence and Dialogue

 

Preventing right-wing extremism and group hatred – exchanging good practices from Germany and Central and Eastern Europe, Berlin, 6-7th of December 2017: exchange of good practices especially between first-line practitioners. An opportunity for cross-border networking within the framework of the emerging platform “European Network for Nonviolence and Dialogue”. Download call for participants.  

 

PARTNERS:

       

Donors:

 

KONZULTANTI

 • Lukáš Zorád

  Projektový manažér, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  životopis: Zorad_CV_en_2016.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané projekty

  Životopis

  Do PDCS pracuje od roku 2016 ako programový koordinátor na projekt European Network for Non-violence and Dialogue. Od roku 2011 pôsobil ako projektový koordinátor pre občianske združenie Človek v ohrození na projektoch zameraných na potravinovú bezpečnosť a racionálne využívanie prírodných zdrojov v Keni a Južnom Sudáne.

  Vyštudoval učiteľstvo ekológie a geografie (2007). V magisterskej práci sa špecializoval na environmentálnu výchovu a rozvoj občianskej angažovanosti. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore krajinnej ekológie a na univerzite prednášal predmety environmentálna etika, globálna ekológia a klíma.

  Je spoluzakladateľom a členom občianskeho združenia Pangaea, ktoré sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
 • Monika Náglová

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  životopis: Naglova_CV_SK.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané projekty

  Životopis

  Monika Náglová pracuje v PDCS od jesene 2017 ako koordinátorka siete vznikajúcej v náväznosti na projekt European Network for Non-violence and Dialogue. Vyštudovala sociológiu na Masarykovej Univerzite v Brne, dlhodobo ju zaujíma najmä téma migrácie, etnicity a rasy. Počas štúdia stážovala vo viacerých mimovládnych organizáciách a v roku 2014 absolvovala ročný pobyt v rámci “Európskej dobrovoľníckej služby“ v Macedónsku. Svoje facilitátorske zručnosti si vytrénovala prácou (nielen) v prieskumnej agentúre, kde pracovala ako projektová manažérka pre kvalitatívny prieskum.  
 • Katarína Bajzíková

  Projektová manažérka, konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Tomáš Hallon

  Stážista

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Stručná biografia

  Vyštudoval som žurnalistiku na UK v Bratislave a počas posledného roka univerzity som absolvoval Sokratov inštitút, kde sa prehĺbil môj záujem o spoločenské témy. Popri práci v televízii spolupracujem s neziskovými organizáciami, najmä pri tvorbe videí. Vnútorná potreba spoznávať iné spoločenské oblasti a získavať nové schopnosti ma motivovala prihlásiť sa na stáž do PDCS. Obdivujem filmové umenie, veľmi rád cestujem, dýcham hory a z literatúry momentálne najradšej čítam reportážne knihy.