PROJEKTY

CONFERENCE "ACTIVE CITIZENSHIP AND PEACE"

Donate

to support the Joy of Learning, Deliberation, and Change

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+421 252 925 016

The conference (November 2016) was a part of the project School of Active Citizenship, which was aimed at support of local community initiatives in Ukraine. It created an opportunity for local community leaders to meet, exchange their expertience and get the possibility to learn the experience of V4 countries. 

 

Experts from Slovakia, Hungary, Czechia and Poland provided lectures and workshops on following topics:
• cooperation between civic sector and local government: how we get there, lessons learned
• methods and approaches to conflict resolution on the local level: best practices
• public space as arena for dialogue and conflict prevention
• cooperation with other stakeholders on the local level: business, local media, local state administration

More than 100 community leaders from various cities of Ukraine participated. Except the plennary session, more than 20 small workshops, discussions and side events took place in various sites of the city of Chernigiv took place.

 

Videos from the conference: 

Overview

Examples of lectures

Cooperation of civic organizations and local media

Interview with participants in local media


Donor: Visegrad Fund

Partners 

PDCS

AHALAR

Partners for Democratic Change Hungary

Helsinki Foundation for Human Rights

NESEHNUTÍ – Independent Social Ecological Movement 

 

KONZULTANTI

 • Zuza Fialová

  Trénerka, konzultantka, projektová manažérka

  tel.: +421 918 689 882
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  životopis: Fialova_Zuza_CV_SK.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané kurzy

  • Úvod do medzinárodného rozvoja a humanitárnej pomoci
  • Konflikt v kontexte medzinárodného rozvoja
  • Komunikácia, prezentácia, médiá
  • Ako písať, aby nás čítali

  Vybrané služby

  Vybrané projekty

  Životopis

  Konzultantka v oblasti medzinárodného rozvoja, ľudských práv, demokratickej transformácie a riešenia konfliktov Zuza Fialová, pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie (OBSE, NATO), miestne ľudskoprávne či advokačné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a vládne orgány. Jej kariéra výskumníčky, lektorky, konzultantky a neskôr terénnej pracovníčky začala v roku 1992. Zoznam jej odborných publikácií obsahuje viac ako 40 pozícií. Jej kniha Monitorovanie ľudských práv bola vydaná v piatich jazykoch vrátane azerbajdžanského. Pracovala vo viac ako 20 krajinách Európy a Ázie, z toho dva roky strávila v Afganistane.
  Magisterský titul zo sociológie získala na Univerzite Komenského v Bratislave (1995).    PhD. štúdium absolvovala v Inštitúte politických štúdií Poľskej akadémie vied vo Varšave (1999).
  Pokiaľ ide o jej pedagogickú prax, vytvorila „na mieru“ vzdelávacie kurzy pre mimovládne organizácie, štátnych úradníkov, či univerzitných študentov v niekoľkých krajinách. V súčasnej dobe pracuje na projektoch súvisiacich s komunitným rozvojom a demokratickou participáciou na Ukrajine. Prednáša na niekoľkých fakultách slovenských vysokých škôl.
 • Veronika Nádašdyová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Stručná biografia

  Som študentkou medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci štúdia som absolvovala jeden semester na Univerzite vo Vilniuse a pôsobila som v študentskom spolku Deutscher Studentenverein. V poslednom roku svojho štúdia som mala záujem o získanie praktických skúseností, ktoré pokladám za nevyhnutné pre moje štúdium ako aj ďalší kariérny rast a preto som sa rozhodla pre stáž v PDCS. Mám rada cestovanie, históriu a prácu s deťmi.